ប្រូម៉ូសិន
១. ប្រូម៉ូសិនប្រចាំឆ្នាំ
ដាក់ស្នើកម្ចីបង់រំលស់រថយន្ត និង កម្ចីបង់រំលស់ម៉ូតូ ជាប្រាក់រៀលលោកអ្នកនិងទទួលបានកាតសាំងហ្រ្វី ពីអាក់ទីវភីភល
កម្មវិធីនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩
២. ប្រូម៉ូសិនបង់រំលស់ឡាន
ដាក់ស្នើកម្ចីបង់រំលស់ឡានចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ លោកអ្នកនិងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់
១. ហុងកុង
២. ភូកេត (ប្រទេសថៃ)
៣. ប្រទេស សិង្ហបុរី និង ម៉ាឡេស៊ី
ការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើនៅដើមឆ្នាំ ២០២០
៣.​ ប្រូម៉ូសិនប្រាក់កម្ចីរហ័ស
ការប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់
៤.​ កម្ចីបង់រំលស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
ការប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់
៥. កម្ចីបង់រំលស់ម៉ូតូ
ផ្តល់ជូនការធ្វើស្លាកលេខដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់ម៉ូតូថ្មីទាំងអស់