ប្រូម៉ូសិន
១. ប្រូម៉ូសិនប្រចាំឆ្នាំ
១. ម៉ូតូហុងដាស្កូពី ២០២០
២. ទូរស័ព្ទ iPhone XS Max
៣. ទូរស័ព្ទ OPPO F11
៤. ទូរទស្សន៍ LED
ការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើនៅដើមខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩
២.​ ប្រូម៉ូសិនប្រាក់កម្ចីរហ័ស
ការប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់
៣.​ កម្ចីបង់រំលស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
ការប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់
៤. កម្ចីបង់រំលស់ម៉ូតូ
ផ្តល់ជូនការធ្វើស្លាកលេខដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់ម៉ូតូថ្មីទាំងអស់