១. ប្រូម៉ូសិនពិសេស

ដាក់ពាក្យស្នើកម្ចីចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ លោកអ្នកនិង មានឱកាស ទទួលបាន ឆ្នោតផ្សងសំណាង ១ សន្លឹក ដើម្បីចាប់យក រង្វាន់ ម៉ូតូ Honda Dream 2022, ទូរស័ព្ទ iPhone 13 Pro Max និងនាឡិកា IWatch Series7 ។
* ការផ្ដល់ជូននេះធ្វើនៅគ្រប់សាខារបស់អាក់ទីវភីភលទាំងអស់ ការចាប់ឆ្នោត និងធ្វើឡើងនៅដើមខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២។
២. ប្រូម៉ូសិនប្រចាំឆ្នាំ
ដាក់ពាក្យកម្ចីតាមរយៈគេហទំព័រ (www.apmfi.com.kh) ថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមៗ​ពីអាក់ទីវភីភល (ការផ្ដល់ជូនរហូតអស់ពីស្តុក)
៣.​ ប្រូម៉ូសិនប្រាក់កម្ចីរហ័ស
ការប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់
៤.​ កម្ចីបង់រំលស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
ការប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់
៥. កម្ចីបង់រំលស់ម៉ូតូ
ផ្តល់ជូនការធ្វើស្លាកលេខដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់ម៉ូតូថ្មីទាំងអស់
៦. គ្មានថ្លៃសេវារដ្ឋបាល
កាន់តែពិសេសៗ ជាមួយនិងសេវាកម្មកម្ចីនិងបង់រំលោះជាមួយ គ្រឹះស្ថានអាក់ទីរ ភីភល។ចាប់ពីថ្ងៃនេះ គ្រប់សេវាកម្មរបស់អាក់ទីវ ភីភល ទាំងអស់គីមិនមានថ្លៃសេវាដ្ឋបាលទៀតទេ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 081 828 666 ឬ 071 828 6666

៧. លក្ខខណ្ឌពិសេស
ដាក់ពាក្យស្នើកម្ចីចាប់ពីថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនិង មានឱកាសទទួលបាននូវលក្ខខណ្ឌពិសេសៗ របស់គ្រឹះស្ថាន។សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 081 828 666 ឬ 071 828 6666