១. ប្រូម៉ូសិនពិសេស
ទទួលបានកាដូងាយៗ ដោយគ្រាន់តែណែនាំមិត្ដភ័ក្ដិ បងប្អូន ឬមនុស្សជាទីស្រលាញ់ឱ្យប្រើសេវាកម្មកម្ចីជាមួយ Active People’s Microfinance Instiution Plc.
ណែនាំម្នាក់ អ្នកនឹងទទួលបានកាដូមួយ! ណែនាំកាន់តែច្រើននាក់ ទទួលបានកាដូកាន់តែច្រើន!
នៅចាំអីទៀត!
ប្រញាប់ឡើង! ការផ្ដល់ជូននេះ មានកំណត់!  
២. ប្រូម៉ូសិនប្រចាំឆ្នាំ
ដាក់ពាក្យកម្ចីតាមរយៈគេហទំព័រ (www.apmfi.com.kh) ថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមៗ​ពីអាក់ទីវភីភល (ការផ្ដល់ជូនរហូតអស់ពីស្តុក)
៣.​ ប្រូម៉ូសិនប្រាក់កម្ចីរហ័ស
ការប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់
៤.​ កម្ចីបង់រំលស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
ការប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់
៥. កម្ចីបង់រំលស់ម៉ូតូ
ផ្តល់ជូនការធ្វើស្លាកលេខដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់ម៉ូតូថ្មីទាំងអស់