១. ប្រូម៉ូសិនពិសេស

ដាក់ពាក្យស្នើកម្ចីចាប់ពី ថ្ងែទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២៤។ លោកអ្នកនិង មានឱកាស ទទួលបាន ការផ្សងសំណាង ដើម្បីចាប់យក រង្វាន់ ម៉ូតូ Honda Scoopy 2024 ចំនួន ១ រង្វាន់, ទូរស័ព្ទ IPhone 15 Plus ចំនួន ២ រង្វាន់ និង កង់អាគុយអគ្គីសនី ចំនួន ២ រង្វាន់ ។
* ការផ្ដល់ជូននេះធ្វើនៅគ្រប់សាខារបស់អាក់ទីវភីភលទាំងអស់ ការចាប់ឆ្នោត និងធ្វើឡើងនៅដើមខែ មករា ឆ្នាំ២០២៥ ។
២.​ ប្រូម៉ូសិនប្រាក់កម្ចីរហ័ស
ការប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់
៣.​ កម្ចីបង់រំលស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
ការប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ខែដំបូងសម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់
៤. កម្ចីបង់រំលស់ម៉ូតូ
ផ្តល់ជូនការធ្វើស្លាកលេខដោយឥតគិតថ្លៃសំរាប់ម៉ូតូថ្មីទាំងអស់
៥. គ្មានថ្លៃសេវារដ្ឋបាល
កាន់តែពិសេសៗ ជាមួយនិងសេវាកម្មកម្ចីនិងបង់រំលោះជាមួយ គ្រឹះស្ថានអាក់ទីរ ភីភល។ចាប់ពីថ្ងៃនេះ គ្រប់សេវាកម្មរបស់អាក់ទីវ ភីភល ទាំងអស់គីមិនមានថ្លៃសេវាដ្ឋបាលទៀតទេ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 081 828 666 ឬ 071 828 6666

៦. លក្ខខណ្ឌពិសេស
ដាក់ពាក្យស្នើកម្ចីចាប់ពីថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនិង មានឱកាសទទួលបាននូវលក្ខខណ្ឌពិសេសៗ របស់គ្រឹះស្ថាន។សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 081 828 666 ឬ 071 828 6666