ប្រវត្តិអាក់ទីវភីភល

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អាក់ទីវភីភល ភីអិលស៊ី ហៅកាត់ថា អេភី (Active People’s Micro finance Institution PLC, Called APMFI) បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត។ ក្រុមហ៊ុននេះបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជីលេខ០០០០៩៤២៩ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ និងទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណអចិន្រ្តៃយ៍ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា(ធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសកម្ពុជា) ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពី ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ តទៅ។

អាក់ទីវភីភល ភីអិលស៊ី ត្រូវបានវិនិយោគដើមទុនទាំងស្រុងពីក្រុមហ៊ុនមេរបស់ប្រទេសជប៉ុនឈ្មោះ Business Partner Co.,Ltd.។ អាក់ទីវភីភល ភីអិលស៊ី បានបង្កើនដើមទុន របស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ របស់ ប្រជាជនកម្ពុជាជាលក្ខណៈផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូច។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ អាក់ទីវភីភល ទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលើសំណើសុំតម្លើងដើមទុនរបស់ខ្លួនពី ចំនួន ៨,៥០១,៨០០ ដុល្លារអាមេរិក រហូត ដល់ ១០,០០១,៨០០ ដុល្លារអាមេរិក តាមរយៈលិខិត
អនុម័តលេខ ធ៧-០១៦-៥៦៧ ឆត ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ហើយអាក់ទីវភីភល ភីអិលស៊ី បានពង្រីកសាខារបស់ខ្លួនចំនួន ៩ រួមមាន៖ សាខា២១៤អូឡាំពិក សាខាទួលទំពូង សាខាទឹកថ្លា សាខាទួលគោក សាខាក្រុងតាខ្មៅ សាខាខេត្តកំពង់ចាម សាខាខេត្តតាកែវ សាខាខេត្តសៀមរាប និងសាខាខេត្តបាត់ដំបង ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ។ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ គ្រឹះស្ថានបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីស្នាក់ការកណ្តាលមកកាន់អាសយដ្ឋានអគារលេខ៨៨ ផ្លូវ២១៤ កែង១១៣ ភូមិ៤ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។